My TOys in tEre-tErRiTOrY
home | add bookmark - tEre - tErRiTOrY | last update 23-Aug-2009 | visitors: |

My Toys > RaybanRayban RB5129
詳 細:official site
購 自:May 2009

:: 網 站 連 結 ::


  
我 的 'toy' 記

:: Hoya Transitions 全 視 線 1.5 ::

 我 這 幾 年 一 向 配 戴 蔡 司 Zeiss GL 1.7WT ( HK$1,120 ) 鏡 片,雖 然 價 錢 貴 一 點, 畢 竟 眼 鏡 一 天 用 上 十 多 個 小 時,我 認 為 一 定 要 選 擇 多 質 素 好 的。

今 次 再 試 配 變 色 鏡,在 88 眼 鏡 店 配一對 Hoya Transitions-PG VI Nulux 1.5A VP TCoat ( HK$1,598 ),其 實 Transitions 全 視 線 只 係 一 層 變 色 Coating 的 專 利 技 術,可 以 有 很 多 鏡 片 廠 家 選 擇。Hoya 算 是 比 較 貴,而 NULUX 1.5 是 市 面 上 唯 一 一 款 非 球 面 1.5 的 全 視 線 產 品。好 處 是 近 視 度 數 中 心 厚 度 比 同 折 射 率 全 視 線 產 品 薄 約 25%。

Transitions 鏡 片 都 是 塑 膠 物 料,比 較 容 易 弄 花,所 以 Hoya 獨 家 SFT 鍍 膜 處 理 可 以 加 強 鏡 片 表 面

我 好 幾 年 前 在 旺 角 上 樓 店 配 過 變 色 鏡,不 過Transitions 變 色 及 還 原 速 度 可 以 快 成 幾 倍 開 外,Transitions 是 變 深 變 得 最 快 的。( 變 深 及 還 原 速 度 與 本 身 隻 鏡 料 同 溫 度 都 有 關 的 )

現 時 Hoya 擁 有 的 兩 種 變 色 鏡 片 技 術:1)自 家 研 發 及 獨 有 的 Suntech,及2) 廣 告 推 廣 的 Transitions。

HOYA products with Transitions line up:
 
1.5 Nulux T6 SFT (非球面)
 1.6 Hilux T6 SFT (球面)
 1.6 Summit Pro T6 SFT (漸進)
 1.6 Summit CD T6 SFT (漸進)

HOYA products with Suntech line up:
 1.6 Hilux S2 VP
 1.6 Nulux S2 VP
 1.67 Hilux S2 VP
 1.67 Nulux S2 VP
 1.67 EP S2 VP (雙非)
 1.6 Summit Pro S2 VP
 1.6 Summit CD S2 VP
 1.6 FD S2 VP
 1.6 iD S2 VP
 1.67 Summit Pro S2 VP
 1.67 Summit CD S2 VP
 1.67 FD S2 VP
 1.67 iD S2 VP

更 多 全 視 線 討 論 - 親子王國Review33

注 意 :

1. 避 免 60 度 高 溫 環 垃 境 , 表 面 鍍 膜 會 裂 開 或 鏡 片 變 型

2.切 勿 使 用 鹼 性 清 潔 劑 , 如 肥 皂 , 洗 手 乳 等 鹼 性 清 潔 劑 , 亦 都 會 破 壞 鍍 膜 品 質 。 用 稀 釋 過 的 中 生 清 潔 劑 及 絨 布 清 潔 鏡 片

3.勿 長 間 浸 泡 在 水 中 或 熱 水 裡 , 會 使 鏡 片 鍍 鏌 變 弱 剝 落

4.汗 水 或 化 品 , 定 型 噴 霧 醬 汁 、 檸 檬 等 果 汁 , 要 馬 上 以 清 水 清 洗 乾 淨 後 擦 乾 。 若 置 之 不 理 , 可 能 導 致 鍍 膜 脫 落 。

11-Jun, 2009
:: 膠 鏡 框 專 用 眼 鏡 鼻 托 ::

 我 的 膠 鏡 框 配 戴 後 掛 得 太 低,有 些 人 會 把 眼 鏡 鼻 托 改 為 金 屬 架 的 鐵 鼻 托,但 是 破 壞 了 整 個 膠 架 的 Wayfarer 設 計。

原 來 有 一 種
?????U 膠 鏡 框 專 用 眼 鏡 鼻 托 / 鼻 墊 ( 眼 鏡 88 賣 $ 30 一 對 ),可 以 話 專 為 亞 洲 人 設 計,它 由 矽 膠 制 成,不 過 敏,防 汗,防 滑,無 色 透 明,使 用 專 用 粘 貼 材 料, 雙 向 牢 固 粘 貼 于 鼻 托 上,用 上 兩 三 個 月 不 易 掉 落。

11-Jun, 2009

:: 樂 天 日 本 網 上 商 店 - 國 際 配 送 :: Ray-Ban, Ray 為 光 線,Ban 可 畏 阻 擋,阻 擋 眩 目 之 光 線 即 是 長 期 以 來 雷 朋 專 注 的 事 情。

 原 來 Rayban 也 有 日 本 版 的,日 潮 對 Ray Ban WAYFARER 太 陽 鏡 有 非 比 尋 常 的 追 捧,翻 出 完 又 翻 , 舊 年 更 以 WAYFARER 的 藍 本 作 設 計,推 出 RX 5129 平 光 鏡 框。將 方 形 高 度 收 窄,再 將 鏡 托 升 高,令 亞 洲 人 更 易 戴。 去 樂 天 商 店 睇,原 來 樂 天 是 有 國 際 送 遞 服 務,因 為 也 有 一 些 對 支 援 海 外 商 品 郵 遞 的 店 舖。方 便 海 外 用 家 購 買 日 本 產 品。

我 訂 購 了 這 副 RX5129,第 一 次 送 錯 貨,第 二 次 送 了 普 通 版 RB5129,最 後 我 當 收 貨 了,不 過 雖 然 送 錯, 對 方 把 我 退 貨 的 運 費 扣 除 在 款 項 上。11-Jun, 2009

 


↓←→↓↖↑↗↘↙